Archiwa kategorii: Informacje

ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO ENTOMOLOGICZNE

ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO ENTOMOLOGICZNE powstało w 1992 roku w Bytomiu. Jego założycielami były następujące osoby: Grzegorz Chowaniec, Roland Dobosz, Edmund i Stanisław Fuglewiczowie, Marek Furtan, Jacek Gorczyca, Janusz Grzywocz, Tadeusz B. Hadaś, Tadeusz Janik, Andrzej Kokot, Antoni Kuśka, Antoni Kwiczala, Jerzy A. Lis, Mirosław Nakonieczny, Włodzimierz Nowakowski, Bogdan Rozkrut, Stanisław Skrabania, Wiesław Szczepański, Henryk Szołtys, Piotr Węgierek, Andrzej Woźnica, Maksymilian Żak i Waldemar Żyła.

Głównym celem Towarzystwa jest rozwijanie i popularyzowanie wiedzy przyrodniczej, działalność na rzecz ochrony przyrody, badania naukowe w zakresie szeroko pojętej entomologii oraz wydawanie specjalistycznego periodyku naukowego ” Acta entomologica silesiana „ poświęconego entomologii i działalności Towarzystwa. Członkiem ŚTE może zostać obywatel dowolnego kraju wykazujący zainteresowania entomologią.

Spotkania członków Towarzystwa odbywają się zazwyczaj kilka razy w roku w soboty, w Filii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, przy ulicy Korfantego 34. Na spotkaniach tych można porozmawiać z innymi miłośnikami owadów, wymienić doświadczenia, materiał entomologiczny, zakupić literaturę oraz sprzęt entomologiczny.

Śląskie Towarzystwo Entomologiczne
Dział Przyrody Muzeum Górnośląskiego
pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom
tel. (32) 281 34 01, 281 82 94 w. 125