Vol. 16, 2008

AES_16_okladka

SPIS TREŚCI – CONTENTS

DOBOSZ R., BLAIK T. – Owady siatkostrzydłe (Neuroptera) Roztocza – nowe dane i aktualny wykaz gatunków Lacewings (Neuroptera) of Roztocze – new data and an updated list of species

DOBOSZ R., DOBOSZ M., DOBOSZ M.Myrmeleon bore TJEDER, 1941 (Neuroptera, Myrmeleontidae) na Wolinie wraz z uwagami o bologii i hodowli laboratoryjnej Myrmeleon bore TJEDER, 1941 (Neuroptera, Myrmeleontidae) on the Wolin Island with remarks on the biology and laboratory rearing

SZOŁTYS H. – Rzadkie i nowe dla fauny Polski gatunki chrząszczy (Coleoptera) Beetles (Coleoptera) rare and new to the Polish fauna

GREŃ Cz. – Nowe dane o występowaniu przedstawicieli Byrrhidae (Coleoptera) w Polsce New data on the occurrance of some species of Byrrhidae (Coleptera) in Poland

KRÓLIK R. – Ciidae (Coleoptera) w kolekcji Wojciecha Mączyńskiego Ciidae (Coleoptera) in collection of Wojciech Mączyński

SIERKA W. – Zgrupowania wciornastków (Thysanoptera) w badaniach zoocenologicznych – studium przypadku Groups of thrips (Thysanoptera) on zoocenological studies – the case of study

LARYSZ A. – Nowe i rzadkie dla fauny Górnego Śląska gatunki motyli (Lepidoptera) Butterflies new and rare to the Upper Silesia fauna (Lepidoptera)

GOCYŁA A., SIERKA W. – Wciornastki (Thysanoptera) Kotliny Dąbrowskiej (Wyżyna Śląska) Thrips (Thysanoptera) of the Dąbrowska Valley (Silesian Upland)

Doniesienia – Short notes

GREŃ Cz. Harmonia oxyridis (PALLAS, 1773) (Coleoptera: Coccinellidae) nowy dla fauny Górnego Śląska gatunek biedronki Harmonia oxyridis (PALLAS, 1773) (Coleoptera: Coccinellidae) new species of ladybird beetle for Upper Silesia fauna

GREŃ Cz.Hydrochara flavipes (STEVEN, 1808) (Coleoptera: Hydrophilidae) na Śląsku Hydrochara flavipes (STEVEN, 1808) (Coleoptera: Hydrophilidae) from the Silesia

BLAIK T., KOREK A. – Trzecie stwierdzenie Hypochrysa elegans (BURMEISTER, 1839) (Neuroptera: Chrysopidae) w Polsce The third record of Hypochrysa elegans (BURMEISTER, 1839) (Neuroptera: Chrysopidae) in Poland