Redakcja i wydawca

Redaktor naczelny — Editor in Chief
dr hab. prof. UG Jacek Szwedo (Pracownia Entomologii Ewolucyjnej i Muzeum Inkluzji
w Bursztynie Uniwersytetu Gdańskiego)

Redakcja — Editorial board
prof. Jarosław Buszko (Katedra Ekologii i Biogeografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu)
Roland Dobosz (kierownik Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu)
dr Daniel Kubisz (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie)
Adam Larysz (Dział Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu)
dr Andrzej Palaczyk
(Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie)

Rada naukowa —  International Advisory board
Levente Ábráham (Rippl-Rónai Museum, Kaposvar, Hungary)
Horst Aspöck (University of Vienna, Austria)
Dariusz Iwan (Museum and Institute of Zoology PAS, Warszawa, Poland)
Iwona Kania (University of Rzeszów, Poland)
John Oswald (Texas A&M University, USA)
Alexi Popov (National Museum of Natural History, Sofia, Bulgaria)
Ryszard Szadziewski (University of Gdańsk, Poland)
Marek Wanat (Museum of Natural History Wrocław University, Wrocław, Poland)

Redaktor językowy — Language adviser
Henryk Bombelka (language adviser — German)
Peter Senn (language adviser — English)

Adres redakcji — Manuscript submission
Śląskie Towarzystwo Entomologiczne, c/o Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie
pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom
tel.: (+48) 32 281-82-94, w. 125
tel./fax: (+48) 32 281-34-01
e-mail: jacek.szwedo(at)biol.ug.edu.pl, dobosz(at)muzeum.bytom.pl, a.larysz(at)muzeum.bytom.pl