Konferencje, zjazdy

Terminy konferencji w 2016 roku:

  • 13 lutego – sprawy organizacyjne i omówienie planów na 2016 rok
  • 16 kwietnia – zebranie zwykłe
  • 24 września – zebranie zwykłe
  • 29 października  zebranie zwykłe
  • 17 grudnia – podsumowanie badań prowadzonych w 2016 r.

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godzinie 10ºº w Filii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Konferencje odbywają się zazwyczaj kilka razy w roku w soboty, w Filii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, przy ulicy Korfantego 34. Na spotkaniach tych można porozmawiać z innymi miłośnikami owadów, wymienić doświadczenia, materiał entomologiczny, zakupić literaturę oraz sprzęt entomologiczny.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Towarzystwa i sympatyków owadów na kolejne spotkania śląskich entomologów w 2016 roku.