Vol. 1(No 1), 1993

acta2

SPIS TREŚCI – CONTENTS

JERZY A. LISMicroscytus, a new African genus of burrower bugs (Heteroptera: Cydnidae) [Microscytus, nowy afrykański rodzaj ziemikowatych (Heteroptera: Cydnidae)]

ANDRZEJ KOKOT – Nowe dla fauny Polski i rzadko spotykane gatunki miernikowców (Lepidoptera: Geometridae) [Geometers moths new and rare in the Polish fauna (Lepidoptera: Geometridae)]

BARBARA LIS – Wodne pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, z wykazem gatunków stwierdzonych do tej pory na Górnym Śląsku [Water bugs (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) in the collection of Upper Silesian Museum in Bytom, with a check-list of species recorded hitherto from Upper Silesia]

JERZY A. LIS – Nowe stanowiska kilku rzadkich w Polsce gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) [New localities of several bug-species (Heteroptera) rare in Poland]

ROLAND DOBOSZ – Nowe stanowisko Leopoldius brevirostris (German, 1827) w Sudetach (Diptera: Conopidae) [A new record of Leopoldius brevirostris (German, 1827) in Sudetes (Diptera: Conopidae)]

Doniesienia – Short notes

ROLAND DOBOSZ – Nowe stanowiska Ledra aurita (L.) i Cicadetta montana (Scop.) (Homoptera: Auchenorrhyncha) z Górnego Śląśka [New records of Ledra aurita (L.) i Cicadetta montana (Scop.) (Homoptera: Auchenorrhyncha) from Upper Silesia]

BARBARA LIS – Pierwsze na Dolnym Śląsku stanowisko Aphelocheirus aestivalis (F.)(Heteroptera: Aphelocheiridae) [The first record of Aphelocheirus aestivalis (F.) (Heteroptera: Aphelocheiridae) in Lower Silesia]

ROLAND DOBOSZ – Nowe stanowiska Acrocera orbicula (F.) (Diptera: Acroceridae) na Górnym Śląsku i Pojezierzu Pomorskim [New records of Acrocera orbicula (F.) (Diptera: Acroceridae) from Upper Silesia and Pomerania Lakeland] 

ROLAND DOBOSZArgiope bruennichi (Scop.) (Aranei: Araneidae: Argiopinae) na Górnym Śląsku [Argiope bruennichi (Scop.) (Aranei: Araneidae: Argiopinae) from Upper Silesia]

ROMAN KRÓLIK – Nowe stanowiska Dermestoides sanguinicollis (Fabr.) i Tarsostenus univittatus (Rossi) (Coleoptera: Cleridae) w Polsce [New records of Dermestoides sanguinicollis (Fabr.) and Tarsostenus univittatus (Rossi) (Coleoptera: Cleridae) from Poland]

JERZY A. LIS – Kilka ciekawych gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) z terenów projektowanego rezerwatu „Żabie Doły” koło Bytomia [Several more interesting species of bugs (Heteroptera) from the projected reserve „Żabie Doły” near Bytom]

JERZY A. LIS, WALDEMAR ŻYŁA – Nowe stanowisko Graphosoma lineatum (L.) (Heteroptera: Pentatomidae) na Górnym Śląsku [A new record of Graphosoma lineatum (L.) (Heteroptera: Pentatomidae) from Upper Silesia]

TADEUSZ B. HADAŚ – Pierwsze na Górnym Śląsku stanowisko Brachycarenus tigrinus (Schilling) (Heteroptera: Rhopalidae) [The first record of Brachycarenus tigrinus (Schilling) (Heteroptera: Rhopalidae) from Upper Silesia]

Materiały historiograficzne – Historiographic materials