Vol. 21, 2013

okladka_21

SPIS TREŚCI – CONTENTS

Taszakowski A., Kolak G., Imiela A. — Nowe stanowisko Myrmecophilus acervorum (Panzer, 1799) (Orthoptera: Myrmecophilidae) w Polsce New locality of Myrmecophilus acervorum (Panzer, 1799) in Poland

Świerczewski D., Błaszczyk J. — Materiały do poznania fauny piewików (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha) Załęczańskiego Parku Krajobrazowegoj Contribution to the knowledge of the planthoppers and leafhoppers (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha) of the Załęczański Landscape Park

Walczak M., Junkiert Ł., Musik K. — Three leafhopper’s species (Hemiptera: Cicadomorpha) new to Poland Trzy nowe gatunki piewików (Hemiptera: Cicadomorpha) dla Polski

Królik R., Szafraniec S.Dacne pontica (Bedel, 1868) (Coleoptera: Erotylidae) – nowy gatunek w faunie Polski Dacne pontica (Bedel, 1868) (Coleoptera: Erotylidae) – new species for the Polish fauna

Greń Cz., Szołtys H., Grzywocz J., Królik R. — Chrząszcze (Coleoptera) Śląska Dolnego i Górnego – dotychczasowy stan poznania oraz nowe dane faunistyczne: biedronkowate (Coccinellidae) Beetles (Coleoptera) of the Lower and Upper Silesia – the current state of knowledge and new faunistic data: ladybird beetles (Coccinellidae)

Taszakowski A., Kaszyca N., Kubusiak A., Depa Ł. — Ants (Hymenoptera, Formicidae) new for Eastern Beskidy Mountains Mrówki (Hymenoptera, Formicidae) nowe dla Beskidu Wschodniego

Karpiński L., Szczepański W. T. — Kalina koralowa Viburnum opulus L. – nieznana roślina żywicielska larw Tetrops praeustus (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Cerambycidae) European cranberry bush Viburnum opulus L., a new host plant for the larvae of Tetrops praeustus (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Cerambycidae)

Blaik T. — Motyle z rodzin Oecophoridae, Depressariidae i Ethmiidae (Lepidoptera: Gelechioidea) w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu Oecophoridae, Depressariidae and Ethmiidae (Lepidoptera: Gelechioidea) in the colletion of the Upper Silesian Museum in Bytom

Doniesienia — Short notes

Kolak G., Taszakowski A. — Nowe stanowisko występowania Stictocephala bisonia Kopp et Yonke, 1977 (Hemiptera: Cicadomorpha: Membracidae) w Polsce New record of Stictocephala bisonia Kopp et Yonke, 1977 (Hemiptera: Cicadomorpha: Membracidae) in Poland

Szczepański W. T., Karpiński L. — Nowe stanowiska świetlikowatych (Coleoptera: Lampyridae) w Polsce południowo-wschodniej New localities of fireflies (Coleoptera: Lampyridae) in south-east Poland

Szczepański W. T., Karpiński L., Taszakowski A. — Nowe stanowiska Omalisus (Omalisus) fontisbellaquaei Geoffroy, 1785 (Coleoptera: Omalisidae) w południowej Polsce New localities of Omalisus (Omalisus) fontisbellaquaei Geoffroy, 1785 (Coleoptera: Omalisidae) in Southern Poland

Jarosiewicz G., Królik R. — Dwa nowe w faunie Beskidu Zachodniego gatunki bogatków z rodzaju Agrilus (Coleoptera: Buprestidae) Two new buprestid beetles of the genus Agrilus (Coleoptera: Buprestidae) from the Western Beskidy Mts.

Plewa R., Lisowska M., Nowak F. — Potwierdzenie występowania Ropalopus varini (Bedel, 1870) (Coleoptera: Cerambycidae) na Dolnym Śląsku A confirmation of occurrence of Ropalopus varini (Bedel, 1870) (Coleoptera: Cerambycidae) in Lower Silesia

Chrul Z., Karpiński L., Szczepański W. T. — Nowe stanowiska Acmaeops septentrionis (C.G. Thomson, 1866) na Górnym Śląsku (Coleoptera: Cerambycidae) The new localities of Acmaeops septentrionis (C.G. Thomson, 1866) in the Upper Silesia (Coleoptera: Cerambycidae)

Biwo T., Bziuk T. — Ponowne stwierdzenie Phyllodesma ilicifolia (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Lasiocampidae) na Górnym Śląsku Another recording of Phyllodesma ilicifolia (Linnaeus, 1758) in the Upper Silesia (Lepidoptera: Lasiocampidae)

Czudec P. — Nowe dane dotyczące rozmieszczenia Phengaris (=Maculinea) arion (Linnaeus, 1758) w Polsce (Dolny Śląsk, Sudety) New data on the occurrance of Phengaris (=Maculinea) arion (Linnaeus, 1758) in Poland (Lower Silesia, Sudety Mts.)