Vol. 22 (online), 2014

Spis treści Vol. 22 (wersja drukowana)

Artykuły — Articles

Woźniak A., Kruszelnicki L., Hofmański D., Walczak M.  — Mallosia (Semnosia) galinae Danilevsky, 1990 (Coleoptera: Cerambycidae) – nowy gatunek dla fauny Gruzji odnaleziony na nowej roślinie żywicielskiej
Mallosia (Semnosia) galinae Danilevsky, 1990 (Coleoptera: Cerambycidae) – a new species for the Georgian fauna found on a new host plant

Szołtys H., Grzywocz J. — Materiały do poznania entomofauny Polski – Coleoptera
Contribution to the knowledge of beetles (Coleoptera) of the Polish fauna

Bury J., Mazepa J. — Nowe dane o Clerus mutillarius Fabricius, 1775 (Coleoptera: Cleridae) w południowej Polsce
New data on Clerus mutillarius Fabricius, 1775 (Coleoptera: Cleridae) from south Poland

Bury J., Mazepa J. — Dane o występowaniu Phytoecia (Helladia) humeralis (Waltl, 1838) (Coleoptera: Cerambycidae) w Gruzji
Data on occurrence Phytoecia (Helladia) humeralis (Waltl, 1838) (Coleoptera: Cerambycidae) in Georgia

Szołtys H., Greń C., Grzywocz J., Królik R. — Chrząszcze (Coleoptera) Śląska Dolnego i Górnego – dotychczasowy stan poznania oraz nowe dane faunistyczne: Agyrtidae i Silphidae (Staphylinoidea)
Beetles (Coleoptera) of the Lower and Upper Silesia – the current state of knowledge and new faunistic data: Agyrtidae and Silphidae (Staphylinoidea)

Doniesienia — Short notes

Karpiński L., Szczepański W.T.   — Pierwsze stwierdzenie Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 1781) (Coleoptera: Cerambycidae) na Górnym Śląsku
The first record of Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 1781) (Coleoptera: Cerambycidae) in Upper Silesia

Karpiński L., Szczepański W.T. — Nowe stanowisko Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) (Coleoptera: Cucujidae) na Górnym Śląsku
New locality of Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) (Coleoptera: Cucujidae) in Upper Silesia

Karpiński L., Szczepański W.T., Taszakowski A. — Nowe stanowisko Hemicoelus costatus (Aragona, 1830) (Coleoptera: Ptinidae) w Polsce
New locality of Hemicoelus costatus (Aragona, 1830) (Coleoptera: Ptinidae) in Poland

Taszakowski A., Szczepański W.T., Baran B., Morawski M. — Nowe stanowiska Oxythyrea funesta (Poda, 1761) (Coleoptera: Scarabaeidae) w Polsce
New localities of Oxythyrea funesta (Poda, 1761) (Coleoptera: Scarabaeidae) in Poland

Dobosz R., Kowalczyk J.K. — Pierwsze stanowisko Ledra aurita (Linnaeus, 1758) (Hemiptera, Cicadomorpha: Cicadellidae: Ledrinae) na Pobrzeżu Bałtyku
The first record of Ledra aurita (Linnaeus, 1758) (Hemiptera, Cicadomorpha: Cicadellidae: Ledrinae) on the Baltic Coast

Bziuk T., Grzywocz J. — Argynnis laodice (Pallas, 1771) (Lepidoptera: Nymphalidae) na Górnym Śląsku
Argynnis laodice (Pallas, 1771) (Lepidoptera: Nymphalidae) in Upper Silesia

Klimek K. — Nowe stanowiska Atethmia centrago (Haworth, 1809) (Lepidoptera: Noctuidae) w południowej Polsce na terenie województwa opolskiego
New localities of Atethmia centrago (Haworth, 1809) (Lepidoptera: Noctuidae) in southern Poland in the Opole district

Larysz A. — Materiały do znajomości fauny motyli (Lepidoptera) Polski
Contribution to the knowledge of Lepidoptera of Poland