Władze ŚTE

ZARZĄD Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego: 

Prezes – mgr Roland Dobosz
Wiceprezes – dr Łukasz Depa
Sekretarz – mgr Waldemar Żyła
Skarbnik – mgr inż. Roman Królik
Członkowie Zarządu – dr hab. prof UG Jacek Szwedo
– dr Czesław Greń
– mgr Adam Larysz

KOMISJA REWIZYJNA Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego: 

Przewodniczący – mgr inż. Wiesław Szczepański
Zastępca Przewodniczącego – mgr Paweł Domagała
Członek – mgr Lech Kruszelnicki