Vol. 24 (online), 2016

Artykuły — Articles

Szczepański W.T., Taszakowski A., Karpiński L., Kaszyca N.  — Nowe stanowiska sprężykowatych (Coleoptera: Elateridae) w Beskidzie Wschodnim
New localities of click beetles (Coleoptera: Elateridae) in the Eastern Beskidy Mountains

Salata S., Borowiec L.  — Ślęża Landscape Park – a hot-spot of ant biodiversity in Poland (Hymenoptera: Formicidae)
Ślężański Park Krajobrazowy – hot-spot bioróżnorodności mrówek (Hymenoptera: Formicidae) w Polsce

Blaik T.  — Przyczynek do poznania fauny motyli większych (Macrolepidoptera) południowej Polski
Contribution to the knowledge of the Macrolepidoptera fauna of southern Poland

Królik R., Ruta R.  — Ropalodontus novorossicus Reitter, 1901 – nowy w faunie Polski gatunek chrząszcza oraz uwagi o rozsiedleniu w Polsce gatunków z rodzaju Ropalodontus Mellié, 1847 (Coleoptera: Ciidae)
Ropalodontus novorossicus Reitter, 1901 – a species of beetle new to the Polish fauna and new data on the occurrence of Ropalodontus Mellié, 1847 (Coleoptera: Ciidae)

Szołtys H.  — Melanophthalma extensa Rey, 1889 (Coleoptera: Latridiidae) – nowy dla fauny Polski gatunek chrząszcza
Melanophthalma extensa Rey, 1889 (Coleoptera: Latridiidae) – a species of beetle new to the Polish fauna

Hebda G., Melke A., Plewa R., Szafraniec S., Rutkowski T.  — Nowe stanowiska korowcowatych (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) w Polsce
New localities of flat-bugs (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) in Poland

Wanat M., Mazur M.A., Celadyn R., Jałoszyński P., Ruta R., Kaźmierczak M., Mocarski Z., Szypuła J., Sienkiewicz P. — Nowe dane o rozmieszczeniu 50 gatunków ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea) w Polsce
New distributional records of fifty weevil species (Coleoptera: Curculionoidea) in Poland

Hałaj R., Osiadacz B., Poljaković-Pajnik L. — Górny Śląsk – polski przyczółek zdobyty przez obcą mszycę Prociphilus (Meliarhizophagus) fraxinifolii (Riley, 1879)
Upper Silesia – a Polish bridgehead gained by Prociphilus (Meliarhizophagus) fraxinifolii (Riley, 1879), an alien aphid

Doniesienia — Short notes

Grzywocz J., Szołtys H., Greń C.  — Nowe dla Górnego Śląska i Beskidu Zachodniego gatunki chrząszczy z rodziny Elmidae (Coleoptera)
New species of beetles of the family Elmidae (Coleoptera) for Upper Silesia and Western Beskidy Mts.

Gierlasiński G. — Nowe stanowisko Dendrophagus crenatus (Paykull, 1799) (Coleoptera: Silvanidae) w Beskidzie Zachodnim
New record of Dendrophagus crenatus (Paykull, 1799) (Coleoptera: Silvanidae) in the Western Beskidy Mts.

Skoczylas Ł. — Nowe oraz rzadkie gatunki miernikowców (Lepidoptera: Geometridae) i sówek (Lepidoptera: Noctuidae) dla województwa śląskiego
New and rare geometrid (Lepidoptera: Geometridae) and noctuid moths (Lepidoptera: Noctuidae) in Silesian Voivodeship

Grzywocz J.  — Pseudotomoderus compressicollis (Motschulsky, 1839) (Coleoptera: Anthicidae) – nowy dla fauny Polski gatunek chrząszcza
Pseudotomoderus compressicollis (Motschulsky, 1839) (Coleoptera: Anthicidae) – a beetle species new to the Polish fauna

Królik R., Larysz A.  — Synanthedon loranthi (Králíček, 1966) – nowy dla fauny Śląska gatunek przeziernika (Lepidoptera: Sesiidae)
Synanthedon loranthi (Králíček, 1966) – a species of clearwing moth new to the Silesian fauna (Lepidoptera: Sesiidae)

Przewoźny M., Konefał T.  — Przypadek zawleczenia do Polski Trichoferus griseus (Fabricius, 1792) (Coleoptera: Cerambycidae)
The accidental introduction to Poland Trichoferus griseus (Fabricius, 1792) (Coleoptera: Cerambycidae)

Przewoźny M., Kot H., Kot C.  — Nowe stanowiska Hygrotus (Coelambus) polonicus (Aubé, 1842) (Coleoptera: Dytiscidae) na Podlasiu
New localities of Hygrotus (Coelambus) polonicus (Aubé, 1842) (Coleoptera: Dytiscidae) in the Podlasie Lowland

Przewoźny M., Lubecki K.  — Drugie stanowisko Macronychus quadrituberculatus P.W.J. Müller, 1806 (Coleoptera: Elmidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej
The second locality of Macronychus quadrituberculatus P.W.J. Müller, 1806 (Coleoptera: Elmidae) in the Wielkopolska-Kujawy Lowland

Kot H., Przewoźny M.  — Nowe stanowisko Anacaena bipustulata (Marsham, 1802) (Coleoptera: Hydrophilidae) na Podlasiu
A new locality of Anacaena bipustulata (Marsham, 1802) (Coleoptera: Hydrophilidae) in the Podlasie Lowland

Jarosiewicz G., Nejfeld P.  — Pierwsze stwierdzenie Ceutorhynchus scrobicollis Neresheimer et Wagner, 1924 (Coleoptera: Curculionidae) w Beskidzie Zachodnim
The first record of Ceutorhynchus scrobicollis Neresheimer et Wagner, 1924 (Coleoptera: Curculionidae) from the Western Beskidy Mts.

Marczak D., Komosiński K.  — Współczesne potwierdzenie występowania w Polsce Cyrtusa subtestacea Gyllenhal, 1813 (Coleoptera: Leiodidae)
Contemporary confirmation of the occurrence of Cyrtusa subtestacea Gyllenhal, 1813 (Coleoptera: Leiodidae) in Poland

Jałoszyński P., Wanat M.  — Potwierdzenie występowania Carpelimus punctatellus (Erichson, 1840) w Polsce (Coleoptera: Staphylinidae)
Confirmation of the occurrence of Carpelimus punctatellus (Erichson, 1840) in Poland (Coleoptera: Staphylinidae)