Vol. 17, 2009

AES_17_okladka

SPIS TREŚCI – CONTENTS

ZHERIKHIN V. V., SUKATSHEVA I. D., KULICKA R. – Inkluzje w żywicach kopalnych i współczesnych (aspekt tafonomiczny i paleontologiczny) Inclusions in fossil and extant resins (taphonomic and palaeontological aspects)

BURY J., SUDOŁ D., ZIĘBA P., ŻYŁA W. – Nowe dane o występowaniu przedstawicieli rodzaju Sceliphron Klug, 1801 (Hymenoptera, Sphecidae) na terenie Polski New data of occurrence of the genus Sceliphron Klug, 1801 (Hymenoptera, Sphecidae) in Poland

DEPA Ł. – Fauna mrówek (Hymenoptera: Formicidae) Parku Kalwaryjskiego w Piekarach Śląskich na tle myrmekofauny okolicznych siedlisk Ant fauna (Hymenoptera: Formicidae) of Calvary Park in Piekary Śląskie in comparison to the myrmecofaunas of nearby habitats

MAZUR K.Koszówki (Lepidoptera: Psychidae) południowo-wschodniej Polski Bagworm moths (Lepidoptera: Psychidae) of the south-eastern part of Poland

GREŃ Cz.  Chrząszcze z rodzin Noteridae i Dytiscidae (Coleoptera) w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu Noteridae and Dytiscidae (Coleoptera) in the collection of the Upper Silesian Museum in Bytom

Doniesienia – Short notes

LARYSZ A. – Nowe dla fauny Górnego Śląska gatunki motyli mniejszych (Microlepidoptera) Micro moths (Microlepidoptera) new to the Upper Silesia fauna

LARYSZ A. – Drugie stanowisko Peribatodes rhomboidaria (Denis et Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: Geometridae) na Górnym Śląsku The second locality of Peribatodes rhomboidaria (Denis et Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: Geometridae) in Upper Silesia

LARYSZ A.Selenia lunularia (Hübner, 1788) w Bieszczadach (Lepidoptera: Geometridae) Selenia lunularia (Hübner, 1788) in the Bieszczady Mts. (Lepidoptera: Geometridae)

GREŃ Cz., WĄSIŃSKI M. – Nowe dla Podlasia gatunki bogatków (Coleoptera: Buprestidae) New for the Podlasie region species of jewel beetles (Coleoptera: Buprestidae)

SZOŁTYS H. – Nowe stanowiska Leptinus testaceus Müller, 1817 (Coleoptera: Leiodidae: Platypsyllinae) w Polsce New records of Leptinus testaceus Müller, 1817 (Coleoptera: Leiodidae: Platypsyllinae) from Poland

SZOŁTYS H. – Nowe stwierdzenie Protaetia (Cetonischema) aeruginosa (Linnaeus, 1767) (Coleoptera: Cetoniidae) na Górnym Śląsku New record of Protaetia (Cetonischema) aeruginosa (Linnaeus, 1767) (Coleoptera: Cetoniidae) from the Upper Silesia

ZIĘBA P., CHORĄGWICKI M. – Nowe stanowiska Camponotus vagus (Scopoli, 1763) (Formicidae) na Nizinie Sandomierskiej The new localities of Camponotus vagus (Scopoli, 1763) (Formicidae) in the Sandomierska Lowland