Vol. 18, 2010

AES_18_okladka

SPIS TREŚCI – CONTENTS

KRÓLIK R.Mantis religiosa religiosa (Linnaeus, 1758) (Mantodea) w Polsce Mantis religiosa religiosa (Linnaeus, 1758) (Mantodea) in Poland

ŚWIERCZEWSKI D., BŁASZCZYK J. — Fauna piewików (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha) Parku Krajobrazowego „Stawki” Planthoppers and leafhoppers of the „Stawki” Landscape Park (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha)

MUSIK K. — Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Żabie Doły” Terrestial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) of „Żabie Doły” natural-landscape area

DOBOSZ R., KOWALCZYK J. — Nowe stanowiska i uwagi o fenologii Drepanepteryx algida (Erichson in Middendorff, 1851) (Neuroptera: Hemerobiidae) w Polsce New records and remarks on phenology of Drepanepteryx algida (Erichson in Middendorff, 1851) (Neuroptera: Hemerobiidae) in Poland

KRUSZELNICKI L. — Doniesienie o występowaniu Trichoferus campestris (Faldermann, 1835) (Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce Trichoferus campestris (Faldermann, 1835) (Coleoptera: Cerambycidae) in Poland

KRÓLIK R.Ampedus brunnicornis Germar, 1844 (Coleoptera: Elateridae) – nowy dla fauny Polski gatunek chrząszcza Ampedus brunnicornis Germar, 1844 (Coleoptera: Elateridae) – beetle species new to the Polish fauna

BURY J. — Nowe i uzupełniające dane o występowaniu Therapis flavicaria (Denis & Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: Geometridae) w Polsce New and supplementary data on the occurrence of Therapis flavicaria (Denis & Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: Geometridae) from Poland

BLAIK T. — Nowe dane i uwagi o motylach większych (Macrolepidoptera) rezerwatu „Bielinek” New data and remarks on the Macrolepidoptera of the „Bielinek” Reserve

MAZUR K.Dahlica charlottae (Meier, 1957) – nowy dla fauny Polski gatunek koszówki (Lepidoptera: Psychidae) Dahlica charlottae (Meier, 1957) – a new species of bagworm moth (Lepidoptera: Psychidae) to the Polish fauna

MAZUR K. — Przyczynek do znajomości koszówek Polski (Lepidoptera, Psychidae). Część 1. Uwagi na temat hodowli i cyklu życiowego Acanthopsyche atra (Linnaeus, 1767) A contribution to the knowledge of Polish bagworm moths (Lepidoptera: Psychidae). Part I. Remarks on the breeding and life history of Acanthopsyche atra (Linnaeus, 1767)

ROZWAŁKA R. — Zbiór pająków (Araneae) Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu The collection of spiders (Araneae) in the Upper Silesian Museum in Bytom

Doniesienia — Short notes

MAZUR M. A. — Nowe stanowiska Rhopalapion longirostre (Olivier, 1807) (Coleoptera: Apionidae) w południowej Polsce New localities of Rhopalapion longirostre (Olivier, 1807) (Coleoptera: Apionidae) in southern Poland

DOMAGAŁA P.Grammodes stolida (Fabricius, 1775) (Lepidoptera: Noctuidae) – nowy dla fauny Śląska gatunek sówki Grammodes stolida (Fabricius, 1775) (Lepidoptera: Noctuidae) – a new noctuid species for Silesian fauna

DOBOSZ R. — Pierwsze stanowisko Sceliphron curvatum (Smith, 1870) (Hymenoptera: Sphecidae) na Górnym Śląsku The first record of Sceliphron curvatum (Smith, 1870) (Hymenoptera: Sphecidae) in Upper Silesia

ZIĘBA P., ŻYŁA W. — Nowe dane o rozmieszczeniu Scolia hirta (Schrank, 1781) (Scolidae) na terenie Polski w świetle obserwacji przeprowadzonych w latach 2005-2010 The new localities of Scolia hirta (Schrank, 1781) (Scolidae) in Poland in respect to the observations between years 2005-2010

BRZEZINA H.Coleotechnites piceaella (Kearfott 1903) (Lepidoptera: Gelechiidae) – nowy gatunek motyla dla fauny Polski Coleotechnites piceaella (Kearfott 1903) (Lepidoptera: Gelechiidae) – a new species of butterfly to the Polish fauna

MAROŃ J. — Drugie stwierdzenie Caryocolum vicinella (Douglas,1851) (Lepidoptera, Gelechiidae) w Polsce The second record of Caryocolum vicinella (Douglas,1851) (Lepidoptera, Gelechiidae) in Poland

LARYSZ A. — Nowe i rzadkie gatunki motyli (Lepidoptera) w faunie Górnego Śląska New and rare species of moths (Lepidoptera) in the Upper Silesian fauna

Historia Entomologii i Kronika — History of Entomology and Chronicle

SZCZEPAŃSKI W., SZCZEPAŃSKI W. — Bolesław Szczepański (1924–2009) Bolesław Szczepański (1924–2009)